Willkommen bei ERA – Europäische Rechtsakademie


ZUSATZNAVIGATION

Mein ERA

Merkzettel

Bestellkorb
Grafik-Link: Button Login.
0 Seiten
0 Artikel


SCHMUCKBILD + LOGO


INHALT


BREADCRUMB


Stostowanie Antydyskryminacyjnego Prawa Unii Europejskiej

 • Seminarium dla Przedstawicieli Zawodów Prawniczych

, 10. Februar 2020 – 11. Februar 2020
Sprachen:
(Simultanübersetzung)
Tagungsnummer:
120DV46

Rechtsgebiete:

Cel

Uczestnicy seminarium zapoznają się z ogólnym zarysem treści dwóch dyrektyw unijnych zakazujących dyskryminacji ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne w kilku obszarach, a także dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną oraz religię i przekonania w obszarze zatrudnienia i wykonywania zawodu.

Główne zagadnienia

 • Przegląd prawodawstwa UE w zakresie równego traktowania i jego związek z Kartą praw podstawowych UE, europejską konwencją i traktatami Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach człowieka
 • Definicja kluczowych koncepcji (dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia, nękanie)
 • Ciężar dowodu i dostęp do dowodów
 • środki prawne i sankcje
 • Poszczególne obszary objęte ochroną ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE

Kto powinien w tym uczestniczyć?

Prawnicy (na przykład przedstawiciele związków zawodowych lub stowarzyszeń pracodawców, organizacji pozarządowych, inspektoratów pracy, organów ds. równości itp.)


DOKUMENTE


DOKUMENTE


Programm

WICHTIGER HINWEIS


Wichtiger Hinweis
Brak opłaty rejestracyjnej. Wybrani uczestnicy otrzymają znaczące dofinansowanie kosztów podróży oraz zakwaterowania.

ORGANISER


Projektleitung

EYECATCHER


ÄHNLICHE TAGUNGEN


Ähnliche Tagungen
27. Januar 2020 - 28. Januar 2020
EU-Gleichstellungsrecht
 • Seminar für Anwälte/-innen, Rechtsberater/-innen und Juristen/-innen aus anderen Berufen
 • Organisiert im Rahmen des Programms „EU Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft“ (REC)
Event fully booked!

2. Juli 2020 - 3. Juli 2020
Jahrestagung zum europäischen Arbeitsrecht 2020
Die Präsenzveranstaltung musste aufgrund höherer Gewalt abgesagt werden.
Die Tagung wird als Livestream angeboten.

28. Mai 2020 - 29. Mai 2020
Jahrestagung zum europäischen Sozialversicherungsrecht 2020
 • Rechtliche und politische Entwicklungen
 • Aktuelle Rechtsprechung von EuGH und EGMR
Due to force majeure the event has been cancelled.
Die Veranstaltung musste aufgrund höherer Gewalt abgesagt werden.

29. Juni 2020 - 3. Juli 2020
Sommerkurs zum europäischen Arbeitsrecht
Die Veranstaltung musste aufgrund höherer Gewalt abgesagt werden.


SERVICE

 • Logo: Facebook
 • Logo: Twitter
 • Logo: Youtube
 • Logo: LinkedIn