Willkommen bei ERA – Europäische Rechtsakademie


ZUSATZNAVIGATION

Mein ERA

Merkzettel

Bestellkorb
Grafik-Link: Button Login.
0 Seiten
0 Artikel


SCHMUCKBILD + LOGO


INHALT


BREADCRUMB


Достъп до правосъдие за хората с увреждания

 • СЕМИНАР ЗА МАГИСТРАТИ

Sofia, 13. November 2019 – 15. November 2019
Sprache:
, Bulgarisch (Simultanübersetzung)
Tagungsnummer:
419DV21

Rechtsgebiete:

Цел на семинара

Целта на обучението е да разгледа различни ситуации, в които хората с увреждания биха могли да попаднат в рамките на едно съдебно производство. Хората с увреждания се сблъскват със значителни пречки в производствата пред съд и специфичните им потребности следва да бъдат взети предвид от националните съдилища.

Основни теми

 • КПХУ и правото на ЕС
 • Дееспособност и подкрепено вземане на решения
 • Право на участие в политическия живот Право на създаване на семейство
 • Жени с увреждания
 • Право на свобода и сигурност на хората с увреждания
 • Процесуални права
 • Защита на личните данни

Условия за участие

Участие след извършване на подбор. Подборът на участниците се извършва от съотвение членове на EJTN.
Участието е безплатно.
Пътните разходи ще бъдат възстановни в размер до 360 евро.
Настаняване за 2 нощувки ще бъде директно резервирано и платено от ЕРА.
Повече информация ще намерите в Условията за участие.

Кой може да участва?

Семинарът е предназначен единствено за магистрати (съдии, прокурори и други съдебни служители) от държави членки на ЕС, Исландия и Лихтенщайн.


DOKUMENTE


DOKUMENTE


Programm

WICHTIGER HINWEIS


Wichtiger Hinweis
Участие след извършване на подбор. Разходите за път и настаняване на избраните участници ще бъдат възстановени в значителен размер. Срокът за кандидатстване е 1 октомври 2019 г.

ORGANISER


Projektleitung
ЕРА (Саня Йовичич) с подкрепата на EFC Disability Thematic Network, Европейския форум на хората с ужреждания (EDF) и Националния институт на правосъдието (НИП) – от името на Европейската комисия (възложител).

Sanja Jovičić

Assistenz:
Laura König

EYECATCHER


EU Disability Law and the UNCRPD

EU Anti-Discrimination Law
Find out more about this series of seminars on Directives 2000/43 and 2000/78


SERVICE

 • Logo: Facebook
 • Logo: Twitter
 • Logo: Youtube
 • Logo: LinkedIn