Willkommen bei ERA – Europäische Rechtsakademie


ZUSATZNAVIGATION

Mein ERA

Merkzettel

Bestellkorb
Grafik-Link: Button Login.
0 Seiten
0 Artikel


SCHMUCKBILD + LOGO


INHALT


BREADCRUMB


Zdolność prawna osób z niepełnosprawnościami

 • SEMINARIUM DLA PRAKTYKUJĄCYCH PRAWNIKÓW
Event fully booked!

, 16. September 2019 – 17. September 2019
Sprachen:
(Simultanübersetzung)
Tagungsnummer:
419DV19

Rechtsgebiete:

Event fully booked!

Cel

Szkolenie da uczestnikom dogłębny i konkretny wgląd w prawo do równego traktowania na mocy art. 12 Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami i Uwagi ogólnej nr 1 Komitetu Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz związanych z nią zabezpieczeń i standardów.

Zdolność prawna ma wpływ na wszystkie aspekty życia osób z niepełnosprawnościami i istnieje potrzeba lepszego zrozumienia obowiązków państw-stron w zakresie zapewnienia wspieranego procesu decyzyjnego w odniesieniu do wszystkich osób z niepełnosprawnościami oraz sposobu, w jaki można go skutecznie zorganizować na szczeblu krajowym i lokalnym wraz z odpowiednimi gwarancjami prawnymi.


Główne tematy

 • Główne cechy Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami
 • Prawo UE dotyczące niepełnosprawności
 • Równość wobec prawa
 • Wspieranie podejmowania decyzji
 • Prawo osób z niepełnosprawnosciami do założenia rodziny
 • Aresztowanie osób z niepełnosprawnościami
 • Prawa procesowe osób z niepełnosprawnościami

Zasady i warunki uczestnictwa

Udział w seminarium po przeprowadzeniu procedury selekcji.
Brak opłaty seminaryjnej.
Koszty podróży uczestników zostaną pokryte do wysokości 360 Euro.
Dwa noclegi w hotelu zostaną zarezerwowane i opłacone bezpośrednio przez ERA.
Wiecej informacji można znaleźć w Zasadach i warunkach uczestnictwa.

Kto powinien wziąć udział?

W seminarium mogą wziąć udział wyłącznie praktykujący prawnicy, zwłaszcza prawnicy prowadzący praktykę prywatną, organizacje pozarządowe, organy do spraw równego traktowania, naukowcy i szkoleniowcy z państw członkowskich UE, Islandii lub  Liechtensteinu.


DOKUMENTE


DOKUMENTE


Programm

WICHTIGER HINWEIS


Wichtiger Hinweis
Udział po przeprowadzeniu procedury selekcji. Uczstnicy, którzy zostana zakwalifikowani do udziąłu w seminarium, otrzymają znaczące dofinansowanie w zakresie kosztów podróży i zakwaterowania. Zgłoszenia należy składać do 25 sierpnia 2019.

ORGANISER


Projektleitung
ERA (Sanja Jovičić) przy wsparciu sieci tematycznej Komitetu Ekonomiczno-Finansowego ds. Niepełnosprawności i Europejskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami (EDF) - w imieniu Komisji Europejskiej (instytucji zamawiającej).

Sanja Jovičić

Assistenz:
Sabine Framing

EYECATCHER


EU Disability Law and the UNCRPD

EU Anti-Discrimination Law
Find out more about this series of seminars on Directives 2000/43 and 2000/78


SERVICE

 • Logo: Facebook
 • Logo: Twitter
 • Logo: Youtube
 • Logo: LinkedIn